selamat

Wednesday, 14 November 2012
Pengayaan
Baca dan warnakan perkataan di bawah berpandukan perkataan yang diberi.
TIDUR   SIRAM  TEBAS      SIHAT   KEMAS 
BILIK     JIRAN   KAWAN   BANTU   SUSUN


A
J
I
R
A
N
T
G
M
E
U
O
K
A
W
A
N
R
B
O
F
M
B
I
L
I
K
T
I
D
U
R
P
Z
N
C
U
S
I
H
A
T
X
S
L
E
F
S
I
R
A
M
K
J
Y
T
I
T
E
B
A
S
B
Z
X
V
O
H
A
L
D
O
K
E
M
A
S
P
K
R
B
O
R
C
A
S
U
S
U
N
Q
B
A
N
T
U
Z
I
E

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

No comments:

Post a Comment