selamat

Saturday, 3 November 2012

Kata Nama Am

Baca perkataan di bawah,

buku       anjing      guru      sekolah
rumah     kapur       arnab    emak
polis       dewan      komputer   bilik


Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan.

0rang                               benda                                tempat                      orang

No comments:

Post a Comment